Müügitingimused

„Ipharma“ on Repforce OÜ registreeritud kaubamärk
Repforce OÜ, reg kood 11182205
Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
a/a EE711010220260150227
Epost pharma@repforce.ee
Telefon 56 928 467


IPharma veebipoe kasutustingimused

 1. Üldtingimused
  1. Alljärgnevad müügitingimused kehtivad IPharma veebipoest toodete tellimise/ostmisel. Müügitingimused on toodete ostmisel/tellimisel müügilepingu osaks ja need määratlevad poolte õigused ja kohustused ning vastustuse toodete tellimisel/ostmisel.
  2. Müügitingimuste tähenduses on müüja see, kes veebipoe vahendusel tooteid müüb ja tellija/ostja see, kes neid veebipoe vahendusel tooteid ostab.
  3. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juures (eurodes). Hinnale lisandub tasu toote kättetoimetamise eest.
  4. Toote kättetoimetamise tasu sõltub tellija/ostja asukohast, transpordiviisist ning tellimuse mahust. Kättetoimetamise tasu kuvatakse tellijale/ostjale tellimuse edastamisel.
  5. Teave toote kohta (tootekirjeldus) on esitatud veebipoes toote juures.
  6. Müügileping toodete ostmiseks loetakse sõlmituks tellija/ostja poolt esitatud toote tellimuse esitamistest ja toote eest tasumisest.
  7. Tellija/ostja on kohustatud enne tellimuse esitamist tutvuma Ipharma veebipoe müügitingimustega. Müüja ei vastuta nende tingimustega mittetutvumise tõttu tellijale/ostjale tekkinud kahjude eest.
  8. Tellimuse toote ostmiseks veebipoest saab esitada nii registreerides kasutajaks kui kasutajaks registreerimata.
  9. Müügitingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Toodete tellimine
  1. Tellija/ostja valib endale Ipharma veebipoest sobivad tooted, esitab toodete kohaletoimetamiseks vajalikud isiku- ja kontaktandmed ning valib eelistatud kohaletoimetamise viisi. Tellijale/ostjale kuvatakse enne tellimuse esitamist tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Pärast tellimuse eest tasumist saadetakse automaatselt arve tellija/ostja kontaktandmetes toodud e-posti aadressile.
  2. Müügileping toodete ostmiseks hakkab kehtima ja tellimust asutakse täitma pärast toote ja transpordi eest makstud tasu laekumist Repforce OÜ kontole EE711010220260150227. Kui tellitud toodet ei ole võimalik kätte toimetada seoses toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat/tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata.
 3. Toodete kättetoimetamine
  1. Toote kättetoimetamiskulud tasub kannab tellija/ostja vastavalt tema asukohale ja kättetoimetamise viisile.
  2. Tellitud tooted toimetatakse kätte ainult Eesti piires 3-5 päeva jooksul nende eest tasumisest arvates. Erandlikel juhtudel võib kättetoimetamine võtta kauem aega.
  3. Müüja ei vastuta tellimuse kohaletoimetamise eest, kui tellija/ostja on edastanud müüjale ebatäpsed andmed.
  4. Tellitud toote kohaletoimetamist teostab logistikapartner, sõltuvalt sellest millise kohaletoimetamise viisi kasuks tellija/ostja otsustab: nt Itella Smart-posti pakiautomaat, Omniva kuller või Omniva postkontor.
 4. Tellija/ostja õigused
  1. Kättetoimetatud toode peab vastama tellimusele ning tootekirjeldusele.
  2. Tellijal/ostjal on õigus esitada klienditoe telefoni või e-posti ipharma@repforce.ee kaudu toote ja tellimuse täitmise kohta pretensioone, millele müüja vastab 15 päeva jooksul. Erandjuhtumitel võib vastamine võtta kauem aega.
  3. Tellijal/ostjal on õigus esitada toote puuduse kohta pretensioone 2 (kahe) kuu jooksul alates toote kättesaamisest.
  4. Tellijal/ostjal on õigus tagastada toode vastavalt müügitingimustes toodud taganemise korrale.
 5. Tellija/ostja kohustused
  1. Tellimuse vormistamisel on tellija/ostja kohustatud esitama kättetoimetamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, kontakttelefon, e-posti aadress ja arve kohaletoimetamise andmed.
  2. Juhul, kui tellija/ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud, ei saa müüja garanteerida omapoolsete kohustuste täitmist. Vea märkamisel peab tellija/ostja esimesel võimalusel ühendust võtma müüja klienditoega ning tegema kõik endastoleneva vea parandamiseks ning selleks, et müügilepingut saaks täita.
  3. Tellitud toodete kättesaamisel kohustub tellija/ostja tooted viivitamatult üle vaatama. Kui tellija/ostja avastab, et toode ei vasta tellimuse tingimustele (sealhulgas koguse või tootekirjelduse osas), kohustub tellija/ostja sellest müüjale viivitamatult teatama.
  4. Kui tellija/ostja ei teavita müüjat toote puudusest 2 kuu jooksul alates toote kättesaamisest, ei saa tellija/ostja toote puudustele tuginedes tooteid enam tagastada.
  5. Makstud raha ei tagastata, kui tellija/ostja oma pakile postiasutusse või pakiautomaati järele ei lähe ja saadetis müüjale tagasi saadetakse.
  6. Tellija/ostja on kohustatud enne toodete kasutamist lugema tähelepanelikult toodete kasutusjuhendit, pakendi infolehte ja toodete pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.
 6. Müüja õigused
  1. Müüjal on õigus muuta toodete ja kättetoimetamise kulude hinda ilma eelneva etteteatamiseta.
  2. Muudatused jõustuvad Ipharma veebilehel avalikustamise hetkest alates.
  3. Müüjal on õigus teha kampaaniaid ja muid sooduspakkumisi.
  4. Müüja ei vastuta tellija/ostja poolt esitatud ebatäpsetest andmetest tingitud kahjude eest.
  5. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda tellijalt/ostjalt toote tagastamist, kui toote hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
 7. Müüja kohustused
  1. Kui tellija/ostja on tasunud toote eest asub müüja tellija/ostja tellimust täitma.
  2. Müüja kohustub tellijani/ostjani toimetama toote, mis vastab tellimusele ning veebilehel olevale tootekirjeldusele.
  3. Müüja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija/ostja pretensioonid ning lahendama põhjendatud pretensioonid mõistliku aja jooksul.
  4. Müüja kohustub välja vahetama tootmisvigadega (nt praaktoode) toote eksemplarid. Müüja vastutab üksnes tootmisvigade ning muude puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale/ostjale.
  5. Müüja on kohustatud edastama tellijale/ostjale vajalikke teateid kas telefoni, e-posti või SMS-i teel.
 8. Müügilepingust taganemise ja toodete tagastamise kord
  1. Tellijal/ostjal on õigus 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest taganeda lepingust ja toode tagastada. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks/tellijaks on juriidiline isik.
  2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud toodet kasutada ja see tuleb tagastada originaalpakendis ja pakendit kahjustamata kujul. Juhul, kui toodet on kasutatud või sellel (sh pakendil) ilmnenud puudus on tekkinud tellijast/ostjast tulenevatel asjaoludel, siis nimetatud taganemisõigus puudub.
  3. Juhul, kui toode oli juba kättesaamisel puudustega, siis on tellijal/ostjal õigus müügilepingust taganeda ka peale 14-päevast tähtaega, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul toote kättesaamisest arvates.
  4. Taganemiseks tuleb müüjale esitada taganemisavaldus koos taganemise põhjustega ning tagastada samaaegselt toode. Tagastusõiguse kasutamiseks palume kõige operatiivsema lahenduse leidmiseks ühendust võtta klienditoega telefonil 56 928 467 või e-posti aadressil ipharma@repforce.ee teel.
  5. Toodete tagastamiseks tuleb saata tellitud tooted koos müüjalt saadud arvega aadressile: Kungla 2, Saue, 76505, Harjumaa; märkega „Mediq LADU - Ipharma veebipood“.
  6. Tagastatavad tooted peavad sisaldama kõiki esialgu saadud pakendis sisaldunud esemeid. Kui tooted on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted. Toote eest tasutud raha tagastatakse tellija/ostja pangakontole kolme tööpäeva jooksul peale toodete ja pakendite kontrolli lao vastuvõtus.
  7. Müügilepingu tingimustele vastavate toodete tagastamise kulud kannab tellija/ostja.
  8. Müügilepingu tingimustele mittevastavate toodete tagastamise kulud kannab müüja.
 9. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
  1. Müüja kasutab tellija/ostja poolt müüjale edastatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba tellijale/ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kätte toimetada kaupa. Müüja ei jaga tellija/ostja isikuandmeid kolmandate osapooltega.
  2. Müüja saadab tellijale/ostjale uudiskirju ning pakkumisi tellija/ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui tellija/ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  3. Tellijal/ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
 10. Pooltevahelised vaidlused
  1. Pooltevahelised vaidluseid püütakse lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Pretensioonide esitamisel tuleb esmalt suhelda klienditoega telefonil 56 928 467 või saata pretensioon e-posti aadressil ipharma@repforce.ee.
  2. Kui poolte vahel kokkuleppele ei jõuta, siis on tellijal/ostjal õigus pöörduda:
   Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;
  3. Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;